Terug naar overzicht

Jonkheer en Jonkvrouw 2018

Jonkheer Juul Schuurmans & Jonkvrouw Minou Harbers

 

Proclamatie

 

Wi’j

Jonkheer Juul,

Van fanatiek bloemenplakker bi’j 7Up, noar bierfanaat bi’j de Pilsbuys.
Van de Grolse Wantenstad, noar de Brabantse Kruukenstad en no weer terugge.
Van het vullen van de hoogste vakken bi’j de Emté, noar het geven van bèta vakken an de lagere klassen.

En

Jonkvrouw Minou,

Van 13 joar lid van de Sisters, tot de 13e jonkvrouw van de Tönnekes.
Van de Ni-je Veste op ’t platteland, noar de oldste veste van ’t land.
Van inpak-miep in de kei, tot keukenprinses bi’j Marveld.

Verordonneert en maakt bekend dat:

Ten eersten:
Veurig joar was café Kras moar liefst los tot half zes.
Wi’j maakt van dissen oavend ok weer zo’n deursloand succes.

Ten tweede:
In groep 8 waren wi’j twee engeltjes bi’j meester Rob.
As duveltjes zet wi’j noast de flügeltjes no ok Grolle op zien kop.

Ten darden:
De twee veurige hoogheden waren noar eigen zeggen allochtoon.
No hebt tenminste weer echte Grolsen de Tönnekes kroon.

Ten veerden:
In de ni’je escaperoom mot i’j binnen 2 uur weer boet’n stoan.
In ons vertrouwde Tönnekeshoes zal ’t noa twee uur pas echt los goan.

Ten viefden:
Joaren zaten wi’j te sloapen in de lessen van een radi-‘kale’ linkse rakker.
Dissen Ivar G. kreeg alleen de mensen in den Haag wakker.

Ten zesden:
Wi’j hopt dat de Bittere Ballen eindeluks eens neet zonder pries noar hoes hoeft te goan.
Zodat ze moandagmorgen bi’j City met ons op het podium mögt stoan.

Ten zeuvenden:
Die humor met die Lechtenveurdse Kei in onze Grachte was natuurlijk flauwe kul,
’t Is net as met carnaval, ok doarvan hebt ze geen enkel benul.

Ten achtsten:
Bi’j de sport bunt wi’j beide wat vrog weggegoan.
Met de Carnaval zult wi’j wal tot het laatste fluitsignaal deurgoan.

Ten negenden:
Al die Grolse verenigingen bunt heel drok met hun jubileum in de weer.
Wi’j as Tönnekes goat gewoon elk joar alderbastend te keer.

Ten tienden:
Wi’j bunt hartstikke bli’j met Stadsprins Henk-Jan en Adjudant Maurice.
Want ok wi’j van de Tönnekes bunt van een biertje zeker niet vies.

Ten elfden:
Een machtig mooie Carnavals-campagne is ons plan, met as motto:

Wi’j kriegt d’r gin genog van!

Tönnekes, ALAAF!!!