Terug naar overzicht

2006

Wi’j

Prins Max den eersten
Stamhouder van de enige en echte Seibel
Drieter van ’t eerste uur, Hertog van Hartreize I,
Van Legeraanvoerder tot reïntegrator,
Van bikkelharde verdediger tot erkend dribbelkoning!
en

Adjudant Bart, afstammeling van Spinola,
Nachtburgemeester van Hartreize II,
Van teamspeler tot egotrippende blazer,
Preases van de Grol 3-ters tot drieter adjudant!

verordonneert en maakt bekend:

ten eerste
Dat carnaval verbroedert!

ten tweede
Da’j de Slag um Grolle neet mot spöllen, den mo’j winnen!

ten darde
Dat wi’j ’t ok fijn vindt dat ons Kanon d’r weer strak bi’j steet!

ten veerde
Dat met ’t vernei-jen van de Beltrumsestroate de naam verandert in de P.G. Hooft straat.

ten viefde
Da’j good mot begriepen: ’De Hartreize is neet het einde!’

ten zesde
Da’j oaveral in Grolle onmundig lang oet mot kunnen goan. Dus burgemeester: Hei-jman doo d’r wat an!

ten zeuvende
Dat as de politiek het stadsbestuur weer noar Grolle wil brengen en de uutvoerders in Lechtenvoorde wil loaten, d’r niks verandert.

ten achtsten
Dat a’j denkt dat alles bij de Knunnekes doorgestoken kaart is, Joost mag ’t wetten.

ten negende
Dat onze leus veur ’t seniorencarnaval is: ’As jullie ow neet loat kisten, dan loat wi’j jullie nooit zakken!”

ten tiende
Dat hier twee piepjonge pinguins stoat, good in de veren en wel geinig um te zeen. Moar pas op: wi’j blieft vreemde vogels!

ten elfde
Dat ai’j gin carnaval viert in Grolle, dan bui’j gin Drieter weert!

Dus is ons motto:

’Dufteg an de rol!’

Grolle, Alaaf!