Terug naar overzicht

2008

Wi’j
Prins Martijn den Eersten, Droger van het naegelholt, Directeur van het Marktplein, Tapwacht van de brandweer en Speler van de derde helft

en

Adjudant Erik, van Raamkozijn tot Deurpost, altied nummer 1 bi’j elke wedstrijd, van Nnestje tot Vogelvrije Kwakkel en Jeugdadjudant 1996

verordonneert en maakt bekend:

ten eerste
Dat wi’j als echte Grolsen int beste deel van Grolle bunt geboren en woont: BINNEN de grachte!

ten tweede
Dat de prinsmobiel dit joar de tank niet leug zal kriegen.

ten darde
Wi’j Grolse Knunnekes, holt vàn de Grolse Kanonnen, bunt vèur de Vestingstad en bunt òp Marieke Frank!

ten veerde
Dat de Knunnekes ons zo graag woll’n, dat ze speciaal veur ons een ni’je Prinsenwagen hebt an-e-schaft.

ten viefde
Dat deur het kappen van de beume op de Maliebaan de holtzageri’je mooi vaker per joar kan dreaien!

ten zesde
Dat d’r nog veel meer Kanonnen mot komm’n om onze Stad te verstarken

ten zeuvende
Dizzen Carnaval mag iedereen Slager zeggen tegen Gerard van Geemen.

ten achtsten
Grolse katties let wel, dizzen Prins is nog vrijgezel!

ten negende
Dat alle Grolse voetballers binnenkort hun kunsten kunt vertonen op echt plastic grös

ten tiende
Dat sinds de brandweer een vrouwelijke commandant hef, het hele Corps völle vaker is uitgerukt!

ten elfde
Dit joar wordt het Carnaval in Grolle één groot Slagerfestival!
Leever wos dan dos!

Dus is ons motto:

MAAK ER IETS MEER VAN!!

Grolle, Alaaf!