Terug naar overzicht

2013

Wi’j

Prins Maarten II, Zönne van Prins Frans II, den Smoelensmid in ruste
Van Kunstemaker op’t scherm tot Kunststoter op’t greune laken
Smaakmaker van de Bitterballen-competitie
En beschermheer van Panda’s in het wild

En

Adjudant Martin, van Waterrot tot Grollenaar
Nietjesverkoper van Pochendam tot in de Grolsch(e) Veste
Poedeltopper en liedjesschriever van de UTO
En Vaandeldrager van de Muziekbuurte

Verordonneert en maakt bekend:

Ten eerste:
Nao vieftig jaor bunt de Knunnekes endeluks anbeland bi’j nen golden Prins en Adjudant!

Ten tweede:
Wi’j barst van de ideeën en tolereert gin kopieergedrag!

Ten darden a:
Gin cultuur in ons centrum is en blif ’n Bron van zorgen

Ten derde b:
Veur ’n fluusterboot hef dat ding beheurlijk wat praot!

Drie c:
Laot ze de discussie over de markt maor snel afsloeten, zodat wi’j in de polonaise kunt ansloeten!
Ten vierden:
Dat wi’j nog jaorenlang iederen zaoterdag VET zult knallen met onze Bitterballen!

Ten viefde:
‘t Corps Champêtre is hun jonkie dreks alweer kwiet, maor met de Goulash hooft ze dit jaor gelukkig neet zo wiet!

Ten zesde:
Dat de Grolsch met de komst van De Klok de tied hef terug-edraeid. Proost!

Ten zeuvende:
Biljartvereniging de Kroon hef dit jaor gin keus: dat wordt ook veur hun duftig carnaval vieren. “Zeuven, en nog vier..!”

Ten achtste:
Dat UTO hopt op weer ’n alderbastend strenge winter.

Ten negende:
Laot die Keien maor lullen! Passie veur plezier hebt wi’j enkels en alleen maor in ons Stadjen van plezier!

Ten tiende:
Wi’j loat ‘t ons neet op de zenuwen wark’n en doot er ’n schep baovenop!

Ten elfde:
Wi’j bunt neet alleen balvaardig maar ook baldadig!

En dat zult jullie allemaol wetten…..
dus ons motto is:

Wi’j slaot deur!