Terug naar overzicht

Jonkheer en Jonkvrouw 2017

Jonkheer Daan Schuurmans & Jonkvrouw Sylke groot Zevert

 

Proclamatie

Wi’j

Jonkheer Daan,

Van internationaal gitarist, tot den laatsten man bi’j de Grolse Boys.

Van levensgenieter 2.7, tot an ‘t maken van inge’wikkel’de motoren.

Van 1e Grolse Boys Hoogheid, tot fluitist bi’j de jeugd en naor ‘t vrouwluk schoon.

En

Jonkvrouw Sylke,

Van de HV Grol-handballen, naor de bliepmiep bi’j Appie Heijn,

Van warken met kleine koters, tot an doktersassistent in Grolle.

Van kieken naor de platte TV-buis tot an het buizen bi’j City Lido.

Verordonneert en maakt bekend dat:

Ten eersten

2016 was veur Kras opperschenker Dennis ut eerste Tönnekes-jaor,

Hoppeluk steet d’r dizz’n Carnaval wál genog bier en anderen drank klaor.

Ten tweeden

Onze bi’jnaomen bunt ‘Kollewey’ en ‘Vruchtman’,

Dan ku’j dat toes zeggen, dan wet ow olle leu d’r ok van.

Ten darden

Wi’j bunt al ‘n duo vanaf de geboorte in ‘t Winterswiekse-Zeekenhoes,

Naor twee daage kwamen wi’j in Grolle pas echt toes.

Ten veerden

In ‘de Kei’ hebt ze de Carnaval neet oet-e-vonden,

Daorum zeet wi’j leever dat ’t contract met Grolle wordt ontbonden.

Ten viefden

De Grolse Boys zult op slagroomtaart trakteren,

As de Grol dit jaor veur de 3e keer geet degraderen.

Ten zesden

Vrouwleu wordt bi’j de Knunnekes nog steeds onmundig gediscrimineerd,

Bi’j de Tönnekes wordt ze wál ontiegeluk waardeerd.

Ten zeuvenden

Wi’j bunt dizze wekke verlost van jofele Juffen en slaoperige Schoolmeisters,

Ut enige waor wi’j wat van langs kriegt bunt de Flügels en Jägermeisters.

Ten achtsten

Prins Harry en adjudant René gaot “vol in de beugels” op pad,

Wi’j bunt de beugels van den Orthodontist al völle langer zat.

Ten negenden

Met Carnaval zulle wi’j good veur mekaare zorgen,

Met plezeer en muntjes tot an den volgenden morgen.

Ten tienden

Wi’j doot bi’j de Tönnekes neet moeiluk um ‘n menneke meer of minder,

Op de Tönnekes afterparty mag iedereene wál gewoon naor binnen.

Ten elfden

Wi’j bunt an de knallende Carnavals-campagne too

Ons motto is dit jaor: Grolle, A je to!

Tönnekes: Alaaf