Terug naar overzicht

2011

Wi’j
Prins Mike d’n eersten
Goudsmit en Monumentbezitter
Geboren en getogen binnen de mooie Grolse Grachten
Boezemvriend van Sinterklaas
Hopman van Jongensstad

en

Adjudant Maurice
Verkenner van de muziekbuurt tot de Leevelderpoort
Gildemeester van het opknappen van de Grolse binnenstad
Scout bij nacht in hart en nieren

Verordonneert en maakt bekend:

Ten eerste
Da’j met ons altied het PAD VINDT noar de Grolse Carnaval!

Ten tweede
Dat het veur ons als jonge vaders hoast onmeugelijk is om zonder brokken met de kinderkoare deur de Beltrumsestroate te sjoksen.

Ten derde
Dat wi’j in de wolken bunt met onze vrouwleu van ‘Blauwe Moandag’ en dat wi’j ze al langer kent dan ne blauwe moandag!

Ten vierde
Da’j in Grolle van 1 ding altied op an kunt; al dee Grolse vrijwilligers!

Ten viefde
Dat de optochtcommissie zich dit joar effen mot behelpen zónder ons, moar dat de optocht heel bezunder is mét ons!

Ten zesde
Dat dizze vaste knechten van Sinterkloas dit joar andere veren op de pette hebt!

Ten zeuvende
Dat de begroting van de gemeente een nóg groter slagveld is dan de Slag om Grolle.

Ten achtste
Dat, als de Old Prinsen weer eens de weg kwiet bunt, het zonder TomTom af kunt. Gewoon bi’j Tom en Tom rechts af.

Ten negende
Dat de Vögeltjes op de Halve Moane ons al aardig hebt rond-e-twittert!

Ten tiende
Het mooiste plekje van de Vestingstad is Jongensstad!

Ten elfde
Dat de Grolse Scouting al vief-en-zeuventig joar in touw is moar nog lang neet is oet-e-knupt!

…en dat alles onder ons motto:
‘Knup d’r nog eene bi’j an!’