Terug naar overzicht

Tweede jeugd 2019

Wi-j

Zeuvende Tweedejeugdprins Jos
Burgemeester van den Beatrixstraote
Zunne van Theetje en Annie,
Van beroepsschilder tot fluitist bi-j de KNVB
Van Pitch en Putter tot tennisser in al miene vri-je tied
Samenwonend met zien Annie
Van hondstrouwe supporter van Feyenoord
tot jongste lid van de woensdaggroep

En

Zeuvende Tweedejeugdadjudant Hans
Heerser van den Katoenspinner tot an Eèfsele
Jungste zunne van Bakker ten Bruin, oet een nös van achte,
e’trouwd met Ans
Van Bierbrouwer in ruste tot vri-jwilliger van DE Grol en tennisclub
Veur altied een groot fan van Feyenoord

Verordonneert en maakt bekend dat:

Ten eersten:
Wi-j vereerd bunt, dat ze ons hebt e’vraogd as zeuvende TweedeJeugd-Prins en Tweedejeugd-Adjudant van Grolle!

Ten tweeden:
De gemeente d’r veur mot zorgen, dat onze kleinkinder veilig naor de sport mot kunnen gaon!

Ten daarden:
Ze de Borculoseweg wal heel smal maakt, maor wi-j hebt nog ruumte genog.

Ten veerden:
Wi-j in de mooiste Stadt woont van heel Nederland!

Ten viefden:
De Grol 100 jaor besteet, maor wat ze met de Boys gaon doon, wet ze neet!

Ten zesden:
D’r zit nog steeds blauwalg in de gracht, dee fontienen hadden dat probleem zekers verzacht.

Ten zeuvenden:
D’r in Grolle nog maor één slager is, maor dat zal ”verder nog iets” worst wêzen.

Ten achtsten:
Het vertrek van de Grolsch gif de Grolsen völle rös(t), want no hebt wi-j ’t bier van ‘t Brouwersnös.

Ten negenden:
In de basiliek zit de Heilige deur altied op slot. Gelukkig hef koster Schovers de slöttel!

Ten tienden:
Den ‘Vergister’ d’r nog steeds neet steet, ze bunt zeker bang, dat hi-j te vrog afgeet.

Ten elfden:
Wi-j no dufteg carnaval gaot vieren onder ons motto;

“Wi’j geeft der Glans an!”

 

Grolle Alaaf!

Aldus op’emaakt in de mooie veste Grol anno 2019,
Zeuvenden Tweedejeugdprins Jos
& Zeuvenden Tweedejeugdadjudant Hans