Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Knunnekes bestaat uit 11 personen. Om de dagelijkse gang van zaken te behartigen is uit dit bestuur een Dagelijks Bestuur gevormd dat bestaat uit de President van de vereniging, de secretaris, de penningmeester en de rentmeester. De Vorst van de Knunnekes heeft zitting in het Algemeen Bestuur en heeft de leiding in handen gedurende de dolle dagen.

De overige acht leden zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste groeperingen in de vereniging. Zo zijn de Raad van Elf, de Prinsen- en Eregarde, de Garde der Senatoren, de Optochtcommissie, de Jeugdcommissie en de N.A.G. (Narren Academie Grolle) in het bestuur vertegenwoordigd.
Het Algemeen Bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand, behalve in de zomermaanden.

Het Dagelijks Bestuur:

Maarten Kooiker
President

Miquel Porskamp
Vorst

Peter Huisman
Secretaris

Lichtenvoordseweg 55
7141 DW Groenlo
secretariaat@knunnekes.nl

Peter Nales
Penningmeester

Martin Geessinck
Rentmeester

Bestuursleden:
Herman Oosterholt, Rob Mink, Christian Reinders, Pascal Heutinck, Maurice Gelinck, Mario Nieuwenhuis, Paul Thyssen, Joost Adema