Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Knunnekes bestaat uit dertien personen. Om de dagelijkse gang van zaken te behartigen is uit dit bestuur een Dagelijks Bestuur gevormd dat bestaat uit vijf personen: President, Vorst, secretaris, de penningmeester en de rentmeester. De Vorst van de Knunnekes heeft de leiding in handen gedurende de dolle dagen.

De overige acht leden zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste groeperingen in de vereniging:  Optochtcommissie, Jeugdcommissie, Feestcommissie, Zaalcommissie, Technische commissie, Garde der Senatoren (Groene Garde), Raad van Elf en ’t Kopper. De Prinsen- en Eregarde wordt door de Rentmeester vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand, behalve in de zomermaanden.

Het Dagelijks Bestuur:

Maarten Kooiker
President

Miquel Porskamp
Vorst

Peter Huisman
Secretaris

Lichtenvoordseweg 55
7141 DW Groenlo
secretariaat@knunnekes.nl

Peter Nales
Penningmeester

Martin Geessinck
Rentmeester

Bestuursleden:
Mario Nieuwenhuis (OC), Christian Reinders (JCK), Joost Adema (FC), René Schuurmans (ZC), Maurice Gelinck (TC), Paul Thyssen (GG), Pascal Heutinck (RvE), Herman Oosterholt (Kopper)

 

Bestuursfoto uit 2018. Vlnr: Herman Oosterholt, Rob Mink (inmiddels opgevolgd door René Schuurmans), Mario Nieuwenhuis, Paul Thyssen, Maurice Geelinck, Peter Nales, Maarten Kooiker, Miquel Porskamp, Martin Geessinck, Pascal Heutinck, Joost Adema, Peter Huisman. Op de foto ontbreekt Christian Reinders.