Corps Champêtre Groll

Corps Champêtre Groll

Wij zijn een groep carnavalsgekken met als doelstelling een bijdrage te leveren aan een kwalitatieve en feestelijk Grols carnaval. De groep bestaat momenteel uit 12 personen, deels Knunnekes leden, deels uiterst actieve carnavalisten.

Wij noemen ons Corps Champêtre Groll (C.C.G.). Het woord champêtre komt uit de franse taal en betekent veldwerken, doeners en willen dit als zodanig uitdragen. Dit doen wij o.a. door:

  • Het uitbrengen van de Natte Krant, met ludieke informatie die wordt uitgegeven op het Prinsenbal en tijdens de drie dolle dagen (zie hieronder voor downloads!)
  • Het verstrekken van een warme maaltijd voor de buurten van de Prins en adjudant die zorg dragen voor het versieren van de straat.
  • Het ’openen’ van de optocht door middel van een confetti-deken.
  • Het organiseren van een pronkzitting die ALLEEN toegankelijk is voor dames.
  • Tevens verlenen wij hand- en spandiensten aan de overige onderdelen van de Knunnekes.

Natte kranten

2016 / 2017
Prinsenbal Carnavalszondag Rosenmontag Tulpendinsdag

2017/2018
Prinsenbal Carnavalszondag Rosenmontag Tulpendinsdag

2018/2019
Prinsenbal Carnavalszondag Rosenmontag Tulpendinsdag

2019/2020
Prinsenbal Carnavalszondag Rosenmontag Tulpendinsdag

2021
Extra grote editie

2022
Prinsenbal  Knunnekes Ledendag

2023
Carnavalszondag Rosenmontag Tulpendinsdag