Historie

Carnavalsvereniging De Knunnekes Grolle – Sinds 4 april 1963

Lees alles over de historie in twee prachtige jubileumboeken. Deze zijn uitgegeven tijdens het 44- en 55-jarig jubileum van de Knunnekes. Klik hieronder op de afbeelding om ze te openen.


As deus was kas, wat sas dan meer, nen Grolsen jongen völt neet neer

Een veurtrekker van de Knolle, Gait van Grolle zei altied: “A’j argens in geleuft en i-j wet dat een betjen te brengen, he’j zo un barg volk achter oe an”!

Het begon, zoas dat altied geet! Gait praot’n met een stuk of wat leu um die akelige stilte veur Aswoensdag wat georganiseerd te gaon verdrieven. En naor gelang het bier sneller deur ’t halsgat leep, kreeg het idee steviger gestalte.
Enkele fraaie berichtjes in de Gelderse Bode mosten het Grolse volk wakker schudden.
Daornaost wodd’n der ok no un folder tegen an-e-smett’n.
“Vele Grollenaren zoeken elders vertier. Is dit wel de juiste oplossing?” werd er in de oprichtingsfolder gesteld. De blaozeri’je lag d’r doemendik baovenop. Daorvan getuugen de volgende opmerking: “Een pril initiatief heeft geleid tot de aanmelding van een daverend aantal leden”.
Op 4 april 1963 wodden de oprichtingsvergadering eholl’n in de grote zale van Hotel De Pelikaan. An inspraok wodd’n too nog neet zo rech e-daone. Want in de oetneudeging wodd’n de Grollenaren de belangriekste kriegsartikelen al veur-e-leazene. De verplichtingen o.a. wazzen: contributie 50 cent per maond per lid met wellicht reductie voor echtparen.
De opkomst tiedens de vergadering was alderbastend groot. Jo Koehorst zat de eerste vergadering veur. Een eerste bestuur wodd’n geformeerd.
Aover den ni-jen veurzitter was de vergadering bezunder snel klaor. Umdat hee d’r neet was en dus gin nee kon zegg’n werd Jan Ankoné met algehele stemmen beneumd.
Het hef achteraf heel wat aoverredingskracht e-kost um Ankoné zo wied te krieg’n.
Maor too hee eenmaol deur den zoer’n appel had hen e-bett’n kreeg de nog jonge carnavalsvereniging een professioneel karakter. Hee hef met ziene directe secondanten Cees van der Zant en Stef van Beckhoven De Knunnekes e-maakt tot een carnavalsvereniging dee zeker veur Oost-Gelderland uniek is.
De eerste carnavalskrante wodd’n op donderdag 30 januari 1964 oet-e-geev’n as bi-jlage van de Gelderse Bode. En de redactie van dizze krante kwam met dizzen raod: Dat de jonge keerls tegen het vrouwleuvolk neet altied mot zing’n van: “Deine Augen sind so schwarz wie meine Füsse!”
En den eersten Prins, Ruus I: Grollenaren, laot den heel’n Achterhook wetten en zeen dat Grolle ’t maor weer kan en laote wi-j ‘t dizze keere bi-j mien advies holl’n: D’r zit muziek in !
En het slot van het leedjen was dat de eerste schlager nog vaake wodt e-zongen. Wee kent d’r neet:

As deus was kas, wat sas dan meer, nen Grolsen jongen völt neet neer

En nu, 40 jaar later zit er nog steeds muziek in.

Oet de annalen van De Knunnekes
Chris Muetstege
Knunnekes 40 jarig bestaan, 2013

Grollae scurrarum infinitus est numerus.
‘t Antal Grolse gekken is unmundig groot