Straatversierders opgelet

Gaan jullie binnenkort de straten weer versieren voor de drie dolle dagen? Wij als Knunnekes zien dit uiteraard graag, evenals alle carnavalsvierders in Grolle. Let wel even op de volgende voorschriften, zodat we alles in goede banen kunnen leiden met elkaar.

Straat versieren – voorschriften

Hieronder informatie voor straatversierders, opgesteld door Gemeente Oost Gelre.
Download hier als PDF bestand

Voorschriften voor het aanbrengen van carnavalsversieringen op, aan of boven de openbare weg (slingers, vlaggetjes, ballonnen, carnavalskoppen/poppen).

 1. Bij het gebruik van steigerpijpen dienen deze in eigen grond te worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is mag maximaal één stoeptegel per pijp worden verwijderd en is het boren van gaten van normale omvang toegestaan.
 2. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden adviseren wij u een graafmelding te doen bij het Kadaster om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.
  Klik hier voor meer informatie.
 3. Voor de aan te brengen versieringen boven de weg dient een minimale hoogte van 4,5 meter aangehouden te worden in verband met het doorgaande verkeer. De rijbaan dient in ieder geval vrijgehouden te worden.
 4. De versiering boven de openbare weg moet stevig, recht en strak worden aangebracht.
 5. De versiering mag niet in aanraking komen met elektrische geleidingen.
 6. De versiering moet onverlicht zijn en mag ook niet aangelicht worden.
 7. De versieringen mogen 6 weken voor aanvang van het carnaval opgehangen worden en moeten binnen 1 week na afloop van het carnaval verwijderd worden. Voor constructies waarbij steigerpijpen worden gebruikt geldt een maximale termijn van plaatsing van 31 dagen (4 weken voor aanvang carnaval en binnen 3 dagen na afloop van carnaval verwijderen).
 8. De versieringen mogen niet tot gevolg hebben dat de bruikbaarheid van de openbare weg in het geding komt.
 9. Maak geen objecten aan bomen en struiken vast, anders dan met verwijderbare zachte materialen, zoals tie-ribs, katoenen band en touw.
 10. Het aanbrengen van versiering aan eigendommen van derden mag slechts geschieden met toestemming van de eigenaren/rechthebbenden.
 11. Binnen 1 week na afloop van het carnaval dient de publieke ruimte weer in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De gaten moeten worden gedicht en de bestrating moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
 12. Eventuele aanwijzingen van de politie en/of de gemeente dienen direct te worden opgevolgd.
 13. Denk er ook aan dat u de brandkranen vrijhoudt. Deze brandkranen liggen meestal in het trottoir en zijn afgesloten met een ijzeren deksel met als opschrift ‘brandkraan’ of ‘hydrant’. Ze zijn ook wel aangeduid met een bordje op de gevel of op een ander object in de buurt.
 14. Het is niet toegestaan om extra gewicht aan te brengen aan lichtmasten/lantaarnpalen. Een uitzondering wordt gemaakt voor carnavalsvlaggen met een maximale omvang van 60 bij 40 cm en een vlaggenstok met een lengte van maximaal 65 cm. Die mogen volgens onderstaande Afbeelding opgehangen worden aan lichtmasten/lantaarnpalen. (zie PDF)

Meer informatie of vragen: bel afdeling Publiek en Bestuur, tel. (0544) 39 35 35

Nieuws