Streekgids.nl hofleverancier der Knunnekes

Het Grolse carnaval kan niet zonder bedrijven die ons een warm carnavalshart toedragen. Bedrijven die ons carnaval uitdragen in beeld en woord zijn erg belangrijk voor ons als Knunnekes.

Streekgids.nl is al jaren een zeer actief bedrijf dat ons Grolse carnaval in beeld en een woord onder de aandacht brengt. Meer dan 55.000 woorden en ruim 11.000 foto’s heb jij Marcel al aan ons Knunnekes besteed. Daarvoor zijn wij jou zeer erkentelijk en willen  we jou danken. Het is ons een grote eer om streekgids.nl vandaag op deze plek te mogen benoemen als hofleverancier van Carnavalsvereniging De Knunnekes.

Nieuws