Gouden Knunneke voor vorst Miquel Porskamp

Opvolger Jeroen Doest staat in de startblokken 

Tijdens het succesvolle Grolse carnavalsfeest in het afgelopen weekend, is geboren en getogen Grollenaar Miquel Porskamp uitgezwaaid als vorst van CV De Knunnekes. De 43-jarige carnavalist, die op zijn zeventiende al aspirant-lid was van de club, heeft zich maar liefst 18 jaar achtereen ingezet voor het Grolse carnaval en dat als lid van achtereenvolgens de technische commissie, de Raad van Elf, de Greune Garde, het algemeen bestuur en maar liefst 9 jaar in de functie van vorst. Porskamp wordt opgevolgd door Jeroen Doest (34 jaar).

Het vele werk van vorst Miquel Porskamp kreeg afgelopen zondag extra aandacht tijdens de ‘Boentengewone Roadszitting’ in het stadhuis van Groenlo en dat voorafgaande aan de start van de carnavalsoptocht. Naast de vele hoogheden, die daarbij aan het woord kwamen, was het burgemeester Annette Bronsvoort die ditmaal een hoofdrol vertolkte met een met veel humor doorregen toespraak, waarbij zelfs het onvervalste Grolse dialect niet ontbrak.

In zijn dankwoord richting carnavalscompagnon Porskamp typeerde president Maarten Kooiker carnavalsvriend Miquel Porskamp als een lopen carnavalsencyclopedie, een verbinder waaraan Groenlo als carnavalsoord bij uitstek veel heeft te danken. Gepaard gaande met een staande ovatie van alle aanwezigen kreeg de even later, en dat voor de laatste maal optredende als ‘Klokkenluider’ het zo begeerde Gouden Knunneke opgespeld.

Bron: Groenlosegids.nl

Nieuws