Stadsprins Jop en adjudant Jan regeert onder het motto: ‘Ansloet’n!’ (met onthullingsvideo!)

Via een spectaculaire onthulling in een kleurrijk en tegelijkertijd bomvol uitgaanscentrum annex carnavalshoes City Lido is op vrijdag 17 november het 59STe Prinsenpaar van de Groenlose carnavalsvereniging De Knunnekes onthuld. Het gaat in dit geval om zoon Jop Dieker (28 jaar) en zijn vader Jan Dieker (57 jaar), die als de nieuwbakken carnavalsleiders van het seizoen 2023-2024 de opvolgers zijn van de gebroeders Bas en Koen Klein Tuente. Daarbij zal zoon Jop die eervolle opdracht uitvoeren in de functie van Stadsprins en zal vader Jan hem terzijde staan in de rol van Adjudant.

Zoals inmiddels te doen gebruikelijk werden de nieuwe hoogheden, beiden geboren en getogen Grollenaren, op ‘de elfde september’ op het nös gevangen door president Maarten Kooiker en nieuwbakken vorst Jeroen Doest van de inmiddels 60 jaar jonge Grolse carnavalsclub. Beide nieuwe hoogheden zijn geen onbekenden binnen de Groenlose carnavalsfamilie De Knunnekes. Zo is Prins Jop al 11 jaar als vrijwilliger actief binnen de door jong en oud omarmde club en heeft Adjudant Jan er reeds 22 jaar opzitten als vrijwilliger van diverse binnen de Grolse Knunnekes-familie bestaande disciplines.

Tweede vader-zoon combinatie bij CV De Knunnekes
Het is de tweede maal in het bestaan van CV De Knunnekes dat er gekozen is voor een vader-zoon relatie. Een en ander vond ook plaats in 1997 toen Michel I (Hoffman) tot Stadsprins werd uitverkoren met zijn vader Henk (Hoffman) als Adjudant. Dit gebeurde destijds onder het motto ‘W’j kriegt ’t samen wal spits!’.

Het huidige prinsenpaar, waarvan Prins Jop samen met Melissa Krabbenborg woonachtig is aan de Lichtenvoordseweg en Adjudant Jan samen met Ellen Everink in de Oranjestraat, is naast het verrichten van werkzaamheden binnen de carnavalsclub ook bijzondere actief op andere terreinen binnen het Groenlo. Zo maakt Jop Dieker zich als vrijwilliger verdienstelijk binnen het Groenlose Brandweerwezen, alsmede bij Scouting Groenlo en is pa Jan Dieker een niet meer weg te denken spil binnen het Biergenietschap Groll. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat de nieuwe Stadsprins van Groenlo in 2016 werd gehuldigd als Jeugdkoning tijdens het befaamde Vogelschieten en dat als onderdeel van de jaarlijkse Grolse Kermis. In het dagelijks leven is Job Dieker werkzaam bij WSi Techniek en vader Jan Dieker bij Heijmans Infra. Wat dit laatste betreft, wil de nieuwe Adjudant van CV De Knunnekes graag vermeld hebben dat hij jaren achtereen heeft gewerkt bij Reukers Bouw in Groenlo en dat onder de hoede van wijlen Jan Reukers, in 1965 Stadprins van CV De Knunnekes met zwager Harry Huijskes uit Winterswijk als Adjudant.

Bekijk hier de proclamatie

Carnavalscampagne 2023-2024 kent vol programma
Met een in alle opzichten knallende en kleurrijke opening van het carnavalsjaar 2023-2024 op ‘de elfde van de elfde’ en nu een succesvol Prinsenbal voor jong en oud, is er een duidelijke aanzet gegeven voor  een succesvolle campagne richting de carnavalsdrie- dan wel vijfdaagse in februari 2024. Zo is in de komende maanden alle aandacht gericht op de traditionele pronkzittingen oftewel buutavonden, te houden in City Lido. Vooralsnog gaat het om zes zittingen, te weten op 11, 12, 13, 14, 19 en 20 januari 2024. De start van de voorverkoop, en dat voor in eerste instantie de Knunnekesleden alsmede de Kapstokdonateurs, vindt plaats op vrijdag 24 november in Grolsch Brouwhuys De Lange Gang. Vervolgens vindt op vrijdag 1 december in dezelfde lokaliteit de vrije verkoop plaats. Let wel, kaarten voor de zondag-zitting op 14 januari dienen eveneens via de voorverkoop te worden aangeschaft.

Tekst: Groenlosegids.nl
Foto: Streekgids.nl. Kijk hier ook voor meer foto’s!

Nieuws