Prins Fons III (Klein Tuente) en Adjudant Harry (Vennebekken) zwaaien scepter over tweede jeugd

De zaal in het carnavalshoes City Lido zat dinsdagmiddag helemaal vol. De vijfde tweede jeugdprins en adjudant werden deze middag onthuld. Prins Fons III (Klein Tuente) en Adjudant Harry (Vennebekken) zwaaien de scepter over de tweede jeugd.

Proclamatie
Wi-j
Viefde Tweedejeugdprins Fons den Darden,  geboren in Auste an de Huurninkallee 11,
zunne van Bernhard en Agnes,  getrouwd met Thea ne deerne oet Veur-Beltrum,
en de va van Koen en Bas,  en de trotse opa van Tess, Noor, Babet, Stan, Pim en Maud,
Van de klussersgroep Basiliek,  tot de moandelijkse nölleri’je op de Grolse Soos
in ’t Brouwershoes.
en
Viefde Tweedejeugdadjudant Harry,  geboren in Tukkerland bi-j de watermölle van Bels in Vasse, zunne van Jan Hendrik en Diene,
getrouwd met Diny oet Köttelperendoarp Denekamp, en de va van Dennis, Patrick en Colin en de trotse opa van Saar, Mats, Sophie, Robin en Yfke,

Van geldbewaarder van ’n Olde Calixtus,  tot moandelijkse nölleri’je op de Grolse Soos in ’t Brouwershoes.

Verordonneert en maakt bekend dat:
Ten eersten:
Noo de spoorrails weer in Grolle ligt,
hoof wie neet meer halverwege Lechtenvoorde op ’n boemel te stappen.
Ten tweeden:
Omdat wi-j ‘m nog wal geerne lust,
kunt wi-j straks lopend noar ’t Brouwersnös.


Ten darden:

Goa in Grolle vri-jdags nooit met ’n hoedel fietsend oaver de ploddenmarkt,
want deur d’n veldwachter kom i-j nooit meer in hoes,
den gooit ow in de kerkers onder ’t Stadhoes!

Ten veerden:
Wi-j al ruum 25 joar met onze VEKO-buurt op reis goat noar ’t boetenland,
en dat ze van te veuren neet wet of ze met ne boot, trein, bus of auto goat.
En noa dee veer dagen bunne wi-j bli-j
dat wi-j weer bi-j Wissink an toafel zit!

Ten viefden:
Deur al dat genöl met de toeristentax,
hadd’n wi-j onze dweilorkestendag,
bi-jnoa zonder geluud e’had!

Ten zesden:
Wi-j neet alleen met carnaval as Tweedejeugd an toafel zit, moar noo zelfs met de karmisse as “Joartje Meer” in de tente an de grachte en dat ze ons nog neet vergetten bunt.

Ten zeuvenden:
Noo wi-j zo vaak oppast op onze bözzels,
Wi-j in de toekomst nog neet wet,
noar welke school wi-j ze mot breng’n.
De gemeente zug dat nog veur ons oet.

Ten achtsten:
Deur de verhuuzing van ons cultureel centrum de Bron
kriege wi’j in de binnenstad d’r een mooi bouwwerk bi-j.
Moar as ze zich mar neet oet de bokse timmert!

Ten negenden:
A’j met ni-joorsdag met de blote konte het water in wilt,
dan ku’j toes de klere al oettrekken
want dat kan dat tegenwoordig bi-j de Besselinkschans.

Ten tienden:
Wi-j hebt e’heurt dat d’r in Grolle een aparte fluusterboot kump, met ne berre d’r in,
want anders stoot die olden zich de harsens an die beide brugg’n!

Ten elfden:
Noa al disse wieze woorden van ons,
hopt wi-j dat jullie d’r iets van op e’stokk’n hebt,
en feest wi-j wieter onder ons motto:

VEDAN, ZOLANG ’T NOG KAN!!!

Aldus op’emaakt in de mooie veste Grol anno 2017.

GROLLE ALAAF!

Nieuws