Jonkheer Daan (Schuurmans) en Jonkvrouw Sylke (Groot Zevert) onthuld.

In een bomvol café Kras in Groenlo zijn zaterdagavond 11:11 uur de Jonkheer Daan (Schuurmans) en Jonkvrouw Sylke (Groot Zevert) onthuld.

Jonkheer Daan en Jonkvrouw Sylke gaan deze carnaval de scepter zwaaien bij de Grolse Tönnekes onder het motto: ‘Grolle, A je to’!

Wi’j

Jonkheer Daan,
Van internationaal gitarist, tot den laatsten man bi’j de Grolse Boys.
Van levensgenieter 2.7, tot an ‘t maken van inge’wikkel’de motoren.
Van 1e Grolse Boys Hoogheid, tot fluitist bi’j de jeugd en naor ‘t vrouwluk schoon.

En

Jonkvrouw Sylke,
Van de HV Grol-handballen, naor de bliepmiep bi’j Appie Heijn,
Van warken met kleine koters, tot an doktersassistent in Grolle.
Van kieken naor de platte TV-buis tot an het buizen bi’j City Lido.

Verordonneert en maakt bekend dat:

Ten eersten
2016 was veur Kras opperschenker Dennis ut eerste Tönnekes-jaor,
Hoppeluk steet d’r dizz’n Carnaval wál genog bier en anderen drank klaor.

Ten tweeden
Onze bi’jnaomen bunt ‘Kollewey’ en ‘Vruchtman’,
Dan ku’j dat toes zeggen, dan wet ow olle leu d’r ok van.

Ten darden
Wi’j bunt al ‘n duo vanaf de geboorte in ‘t Winterswiekse-Zeekenhoes,
Naor twee daage kwamen wi’j in Grolle pas echt toes.

Ten veerden
In ‘de Kei’ hebt ze de Carnaval neet oet-e-vonden,
Daorum zeet wi’j leever dat ’t contract met Grolle wordt ontbonden.

Ten viefden
De Grolse Boys zult op slagroomtaart trakteren,
As de Grol dit jaor veur de 3e keer geet degraderen.

Ten zesden
Vrouwleu wordt bi’j de Knunnekes nog steeds onmundig gediscrimineerd,
Bi’j de Tönnekes wordt ze wál ontiegeluk waardeerd.

Ten zeuvenden
Wi’j bunt dizze wekke verlost van jofele Juffen en slaoperige Schoolmeisters,
Ut enige waor wi’j wat van langs kriegt bunt de Flügels en Jägermeisters.

Ten achtsten
Prins Harry en adjudant René gaot “vol in de beugels” op pad,
Wi’j bunt de beugels van den Orthodontist al völle langer zat.

Ten negenden
Met Carnaval zulle wi’j good veur mekaare zorgen,
Met plezeer en muntjes tot an den volgenden morgen.

Ten tienden
Wi’j doot bi’j de Tönnekes neet moeiluk um ‘n menneke meer of minder,
Op de Tönnekes afterparty mag iedereene wál gewoon naor binnen.

Ten elfden
Wi’j bunt an de knallende Carnavals-campagne too
Ons motto is dit jaor: Grolle, A je to!

Tönnekes: Alaaf

Nieuws