Van start met ‘SnoeteRoete’ op ‘de elfde van de elfde’

Dat bestuur en leden van carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo alles in het werk stellen om als gevolg van de huidige coronacrisis een alternatieve campagne voor het seizoen 2020-2021 uit hun kleurrijke steek te kunnen toveren, bleek reeds donderdag 11 november jl. oftewel op ‘de elfde van de elfde’. Dit werd onder andere in duidelijke Grolse taal verwoord door president Maarten Kooiker en vorst Miquel Porskamp, die staand bij het Grols Kanon op het Noorderbastion met de aankondiging ‘Alaaf Mooie Gekken’ de carnavalsmeute toespraken met de alom, reeds 57 jaar bekende slogan ‘As deus was kas, was sas nog meer, ne Grolsen kump altied weer!’

De start van een nieuw carnavalsseizoen op donderdag de elfde november vond deze keer vanzelfsprekend niet plaats met het traditionele carnavalsschlagerfestival, in Knunnekes-kringen aangeduid als Tröntjesfestival. In plaats van dat altijd bijzonder gezellige festijn in De Lange Gang werd in het centrum van Groenlo (Beltrumsestraat) in één van de vele panden van prins carnaval 1996 Peter Gunnewijk een etalage met de toepasselijke naam ‘SnoeteRoete’ gedoopt. De doop kreeg een officieel tintje, omdat deze werd verricht door het nog steeds regerende prinsenpaar: Prins Edwin II en Adjudant Robby oftewel de gebroeders Reukers, die onder het motto ‘Neet te klone(n)!’ de nieuwe attractie een extra feestelijk tintje gaven.

Carnaval in de etalage
Het Knunnekes-bestuur is zich er terdege van bewust dat deze keer het carnaval niet gevierd kan worden zoals men dat gewoon is. “Maar kijken wat er in de huidige coronacrisis allemaal niet kan en niet mag, brengt ons geen steek verder. Wij willen ’t spul aan de gang houden!”, aldus president Maarten Kooiker. “Het is in deze zaak om nu in samenwerking met alle geledingen binnen onze club te kijken wat er wel mogelijk is. Met de carnavalsetalage ‘SnoeteRoete’ wordt daarmee een veelbelovende start gemaakt.”

Vanaf afgelopen donderdag tot en met Aswoensdag 2021 en dat is tot en met 17 februari 2021 zullen op het adres Beltrumsestraat 56 (voorheen Zeeman) in de etalages drie verschillende thema’s worden belicht. Deze zijn het Tröntjesfestival en Prinsenbal op 11 november, het thema pronkzittingen c.q. buutavonden op 11 december en vanaf 11 januari het thema Drie Dolle Dagen. Iedere keer met talrijke foto’s, video’s en andere carnavalsattributen. Daarbij zal de bak van de week van het duo Joost & Martijn niet ontbreken, net zoals een prijsvraag met toepasselijke prijzen voor de jeugd.

Lees verder op: groenlosegids.nl

Door: Theo Huijskes

Nieuws