CV de Knunnekes heeft hal voor wagenbouw!

Bij carnavalsvereniging De Knunnekes kan de vlag uit. Een reeds jarenlang bestaande wens is, zij het voorlopig, in vervulling gegaan. Met onmiddellijke ingang kan de Grolse carnavalsclub namelijk beschikken over de hal van voormalig Bouwbedrijf Schutten aan de Groeneweg. Tevredenheid alom derhalve bij niet alleen het bestuur van De Knunnekes, maar zeker ook bij de Optochtcommissie onder aanvoering van optochtcommandant Mike Ruikers. Voor hen ontbrak in de carnavalsveste Grolle immers reeds jaren achtereen geschikte ruimte om aan wagenbouwers te kunnen aanbieden.

Zaterdagmorgen 8 december 11.00 uur. In de straks tot carnavalshal om te toveren ruimte maken Rob Schutten van het gelijknamige voormalige bouwbedrijf, Martin Geessinck als algemeen bestuurslid van De Knunnekes en Mike Ruikers een rondje.
“Het gaat hier om een ruimte van circa 1.500 vierkante meter”, vertelt Schutten, zelf enthousiast lid van de carnavalsgroep De Snikkels. “De hal staat te koop en doet derhalve bedrijfsmatig geen dienst meer. Wat hiermee in de naaste toekomst gaat gebeuren, is nog niet aan te geven. Dit is mede de reden dat de beschikbaarstelling van de hal aan de Groenlose gemeenschap een tijdelijk karakter kan hebben.”

Omgevingsvergunning zonder bezwaren
Martin Geessinck geeft aan dat deze totale transactie in goed overleg is gegaan met de gemeente Oost Gelre. “Meer dan voorheen waren wij na de carnavalsdriedaagse van dit jaar er helemaal van overtuigd dat er een oplossing moest komen. Wij hebben daarop in eerste instantie besloten om een kijkje te gaan nemen in het Twentse carnavalsoord Losser: hoe men daar een dergelijke hal heeft ingericht en vervolgens laat voortbestaan. Met de daarbij opgedane informatie en met name tips zijn wij in de loop van dit jaar in gesprek gegaan met Schutten en vervolgens met de gemeente. Wat vergunningen betreft, hebben wij hier alleen te maken met een omgevingsvergunning. Een en ander is na een informatie- c.q. inspraakbijeenkomst met de buurt op een voorbeeldige wijze afgerond. Blij zijn wij met ons allen dat zich daarbij van de zijde van wie dan ook geen enkel bezwaar aandiende. In dat traject is tevens meegenomen dat ook de organisatie van de Slag om Grolle gebruik kan gaan maken van deze hal. Zoals bekend vindt die organisatie momenteel nog onderdak in het fabriekspand van Oldenhuis aan de Borculoseweg. Maar in verband met woningbouw ter plekke en dientengevolge sloop van het fabriekspand, moet men daar in februari 2019 vertrekken.”

Boost voor de carnavalsoptocht
“Deze ontwikkeling beschouw ik als een boost voor de carnavalsoptocht”, zegt Mike Ruikers. “Niet dat onze optocht de laatste jaren aan kwaliteit heeft ingeboet, maar het aantal wagens werd minder en daarentegen het aantal loopgroepen steeds meer. Nu kunnen de afgehaakte wagenbouwgroepen opnieuw verwelkomd worden en krijgen nieuwe groepen de gelegenheid om zich aan te sluiten. Daar heb ik alle vertrouwen in. Een en ander bleek onder andere afgelopen donderdag toen wij in De Lange Gang een vergadering hadden met optochtdeelnemers. De daar aangereikte mededelingen over de beschikbaarheid, het gebruik en dergelijke van deze, in Groenlo ook nog eens bijzonder centraal gelegen hal werden zeer positief ontvangen. Wij gaan er nu alles aan doen om er een groot succes van te maken. Vergeet niet dat deze hal ruimte kan bieden aan zestien wagenbouwgroepen en wanneer de wagens een kleinere omvang hebben, zelfs aan twintig groepen. Op dit moment hebben reeds tien groepen hun medewerking toegezegd om hier te gaan bouwen. Tegenover het gegeven dat wij gaan zorgen voor alle benodigde voorzieningen en faciliteiten, zoals een rijwielstalling, afzettingen, toiletten, buitenverlichting enzovoorts, zullen ook duidelijke regels alsmede afspraken worden vastgelegd in een soort gebruikersreglement.”

Meer informatie over de optocht? Deze kun je hier vinden. Wil je inschrijven? Vul dan het inschrijfformulier in!

Bron: Groenlosegids.nl, Theo Huijskes

Nieuws